Al Kafi – Bind1 – Innholdsfortegnelse

Skrevet av Sheikh Muhammed Ibn Yakub al-Kolayni

• Boken om kunnskapens dyd
Kapittel 1: Nødvendigheten av å søke kunnskap og anbefalingene om å utdanne seg
Kapittel 2: Kvaliteten til kunnskap, dens gode egenskap og den gode egenskapen til de lærde
Kapittel 3: De forskjellige mennesketypene
Kapittel 4: Belønningen til de lærde og de som søker etter kunnskap
Kapittel 5: Kvalitetene til de lærde
Kapittel 6: Rettighetene til de lærde
Kapittel 7: Bortgangen til de lærde
Kapittel 8: Å møte de lærde og å være med dem
Kapittel 9: Å stille en lærd spørsmål og diskutere med ham
Kapittel 10: Å gi kunnskap som veldedighet
Kapittel 11: Forbudet mot å snakke om noe uten kunnskap
Kapittel 12: De som handler uten kunnskap
Kapittel 13: Bruken av kunnskap
Kapittel 14: De som bruker deres kunnskap for å fylle deres mage og er innbilske på grunn av det
Kapittel 15: Nødvendigheten av eksistensen til en guddommelig utvalgt autoritet i verden og alvorligheten til denne saken
Kapittel 16: Forskjellige tema
Kapittel 17: Å skrive bøker og hadith (Fordelen med å skrive og å studere bøker)
Kapittel 18: Taklid (etterligningspraksis)
Kapittel 19: Innføring av vranglære, utledning av lover på bakgrunn av personlig oppfatning og på bakgrunn av analogi
Kapittel 20: Å henvise til Koranen og sunnah – Ingenting om lovlige og ulovlige saker er utelatt uten en særegne regler i boken eller i sunnah
Kapittel 21: Forskjellene i hadith
Kapittel 22: Å følge sunnah og vitnemålet til Boken

• Boken om monoteisme

Kapittel 1: Utformingen av universet og beviset på eksistensens til dets skaper
Kapittel 2: Kan Allah bli ansett for å være en ting?
Kapittel 3: Bare Gud er et bevis for Sin eksistens
Kapittel 4: Minimum graden av kunnskap om Allahs eksistens
Kapittel 5: Den som er tilbedt
Kapittel 6: Eksistensen og stedet (al-Kawn Wa al-Makan)
Kapittel 7: Forbindelse med Allah
Kapittel 8: Forbudet mot å si hvordan er Allah (al-Kayfiyyah)
Kapittel 9: Ugyldigheten av troen som sier at Allah kan bli sett (Allahs Ruyah)
Kapittel 10: Forbudet mot å tilskrive Allah noe Han ikke har tilskrevet seg selv
Kapittel 11: Forbudet mot å anse Allah for å ha en kropp (Jism) og en form (Surah)
Kapittel 12: Allahs egne kjennemerker (Sifat al-Dhdhat)
Kapittel 13: Et annet kapittel som omhandler samme emne som i kapittel 12
Kapittel 14: Viljen (Iradah) som er av egenskapene til handling (Sifat al-Fil) og resten av egenskapene til handling
Kapittel 15: Skapelsen av Allahs navn
Kapittel 16: Betydningene av Allahs navn og deres avledninger
Kapittel 17: Et annet kapittel som omhandler samme tema som det tidligere (noe tilføyelse angående den forskjellige forbindelsen mellom navn og kjennetegn brukt for Allah skaperen og den skapte)
Kapittel 18: Tolkningen av ordet al-Samad (den selvtilstrekkelige)
Kapittel 19: Bevegelse og forandring
Kapittel 20: Al-Arsh og al-Kursi
Kapittel 21: Ruh (Ånd)
Kapittel 22: Innholdsrike og omfattende ahadith om Allahs enhet
Kapittel 23: Kapittelet er en blanding av hadither som innholder forskjellige temaer
Kapittel 24: Al-Beda
Kapittel 25: Det er ingenting i himlene og på jorden uten syv karakteristikker
Kapittel 26: Ønsket og Vilje
Kapittel 27: Test og valg
Kapittel 28: God og ond skjebne
Kapittel 29: Godhet og ondskap
Kapittel 30: Forutbestemmelsen, skjebnen og veien imellom, INKLUDERER KAPITLENE 30 OG 31
Kapittel 31: Forutbestemmelsen, skjebnen og veien imellom, INKLUDERER KAPITLENE 30 OG 31
Kapittel 32: De forskjellige autoritetene blant mennesker
Kapittel 33: Allahs autoriteter som Han bruker som bevis for å rettferdiggjøre at Han har holdt mennesker ansvarlige
Kapittel 34: Rettledningen kommer fra Allah

• Boken om den utvalgte autoriteten

Kapittel 1: Nødvendigheten av tilstedeværelsen til en utvalgt autoritet blant folk
Kapittel 2: Kategoriene til profetene, sendebudene og imamene (fvmd)
Kapittel 3: Forskjellen mellom sendebudene, profetene og al-Muhaddith
Kapittel 4: Allahs ansvarliggjøring av mennesker fortsetter å være urettferdiggjort uten en imam
Kapittel 5: Jorden vil ikke forbli uten en utvalgt autoritet
Kapittel 6: Hvis det bare var igjen to personer vil en av dem være imamen, personen med den utvalgte autoriteten
Kapittel 7: Å kjenne imamen (fvmh) og å ha tro på hans utvalgte autoritet
Kapittel 8: Plikten om å adlyde imamene
Kapittel 9: Imamene (fvmh) er vitner hos Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, overfor Hans skapninger
Kapittel 10: Imamene (fvmd) er rettlederne
Kapittel 11: Imamene (fvmd) er den utvalgte autoriteten og skattkammeret til Hans kunnskap
Kapittel 12: Imamene (fvmd) er representantene til Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, på jorden og portene som folket kommer igjennom til Allah
Kapittel 13: Imamene (fred være med dem) er Allah lys
Kapittel 14: Imamene er hjørnesteinene på jorden
Kapittel 15: Et unikt kapittel som oppsummerer de gode egenskapene og kvalifikasjonene til imamen (fred være med ham)
Kapittel 16: Imamene (fvmd) har den guddommelige autoriteten, de er de misunte av andre og Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har omtalt dem
Kapittel 17: Imamene (fred være med ham) er tegnene som Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har omtalt i Koranen
Kapittel 18: Tegnene som Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har omtalt i Koranen er imamene (fvmd)
Kapittel 19: Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, og Hans sendebud (måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie) har pålagt mennesker å være med imamene (fred være med dem)
Kapittel 20: Ahl al-Dhikr (formaningens folk) som Allah har pålagt mennesker å stille spørsmål er imamene (fred være med dem)
Kapittel 21: De som Allah har kalt kunnskapens folk er imamene (fred være med dem)
Kapittel 22: De som er fast forankret i kunnskap er imamene (fred være med dem)
Kapittel 23: Imamene er blitt gitt kunnskap og den er i deres bryst
Kapittel 24: Folket som Allah har utvalgt og har gjort arvtakerne til Hans Bok er imamene (fvmd)
Kapittel 25: To slag av imamer er nevnt i Koranen, imamene (fred være med dem) som kaller til Allah og imamene som kaller til ilden
Kapittel 26: Koranen leder mennesker til imamen (fvmh)
Kapittel 27: Nådebevisningene og Velsignelsene som Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har nevnt i Sin bok, Koranen, er imamene (fred være med dem)
Kapittel 28: Folket som Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har kalt Mutawassimin (observante) i Sin Bok er imamene (fvmd) som også er den rette veien
Kapittel 29: Menneskers gjerninger presenteres for Profeten (måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie) og imamene (fred være med dem)
Kapittel 30: Veien, som folk er oppfordret til å følge, er troen på lederskapet til Ali ibn Abu Talib (fvmh)
Kapittel 31: Imamene (fred være med dem) er kunnskapens gruver, profetskapets tre og senteret hvor englene stiger opp og ned
Kapittel 32: Imamene (fred være med dem) er Kunnskapens arvtakere. De arver den fra hverandre
Kapittel 33: Imamene (fred være med dem) arvet kunnskapen til Profeten (måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie), og de arvet kunnskapen til alle andre profeter og deres etterfølgere som levde før dem
Kapittel 34: Imamene (fred være med dem) har med seg alle bøker som Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, har åpenbart og de vet om dem, til tross for at språkene i dem er forskjellige
Kapittel 35: Ingen har samlet hele Koranen, unntatt imamene (fred være med dem), og de har hele kunnskapen om den
Kapittel 36: Det som ble gitt av Allahs store navn til imamene (fred være med dem)
Kapittel 37: Det imamene har av jærtegnene til profetene
Kapittel 38: Det imamene har av våpnene og arven til Allahs sendebud (måtte Allah velsigne ham og hans familie)
Kapittel 39: Våpnene til Allahs sendebud (måtte Allah velsigne ham og hans familie) er lik paktkisten blant israelittene
Kapittel 40: Kapittelet om al-Jafr, al-Jami og Fatimas (fred være med henne) bok
Kapittel 41: ….
Kapittel 42: Imamenes (fred være med dem) kunnskap forøker seg hver fredag kveld
Kapittel 43: Hvis imamene ikke mottar ny kunnskap, vil deres tidligere kunnskap forsvinne
Kapittel 44: Imamene (fred være med dem) kjenner til alle kunnskapene som englene, profetene og sendebudene (fred være med dem) hadde
Kapittel 45: Unike hadither om al-Ghayb (kunnskapen om det skjulte og det usette)
Kapittel 46: Hvis imamene (fred være med dem) ønsker å vite noe vil de gjøre det
Kapittel 47: Imamene (fred være med dem) vet når de dør og de dør frivillig
Kapittel 48: Imamene (fred være med dem) har kunnskap om det som var og det som vil bli, og ingenting er ukjent for dem (fred være med dem)
Kapittel 49: Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, lærte ikke Hans sendebud en ting uten at Han befalte ham å lære den bort til Amir al-Mominin (fred være med ham) og Ali var hans partner i kunnskap
Kapittel 50: Aspektene til imamenes (fred være med dem) kunnskap
Kapittel 51: Hvis hemmelighetene ville bli holdt ville imamene (fred være med dem) ha fortalt enhver hva som er for ham og hva som er imot ham
Kapittel 52: Saker som angår religionen som retten til å avgjøre var overlatt til Allahs sendebud (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) og imamene (fred være med dem)
Kapittel 53: Imamene ligner på de som var før dem og Allah misliker de som kaller dem profeter
Kapittel 54: Imamene (fred være med dem) lytter til instrukser fra englene (Muhaddathun) og har en perfekt forståelse
Kapittel 55: ….
Kapittel 56: Ånden, som Allah støtter med imamene (fred være med dem)
Kapittel 57: Tiden når imamen lærer kunnskapen til imamen som var før ham
Kapittel 58: Imamene (fred være med dem) er alle lik hverandre i kunnskap, modighet og lydighet
Kapittel 59: Hver imam kjenner den etterfølgende imamen (fred være med ham). Ordene til Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste: ’’Allah beordrer dere å gi tilbake betrodde gods til eiermannen..’’ Koranen: 4:58, er en referanse til imamene (fred være med dem)
Kapittel 60: Imamat (lederskapet) er avtalen til Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, med imamene, den ene etter den andre
Kapittel 61: Imamene (fred være med dem) gjorde ikke noe og gjør heller ikke noe uten avtale med Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, og uten en befaling fra Ham, som de ikke trosser
Kapittel 62: Beviset på imamens besittelse av den utvalgte autoriteten
Kapittel 63: Beviset på imamahs (lederskapet) fortsettelse gjennom etterkommerne til den tidligere imamen og ikke gjennom hans bror eller faderlige onkel eller andre slektninger
Kapittel 64: Utnevnelsen av imamene, den ene etter den andre, på ordre fra Allah, Den Aller Helligste, Den Aller Høyeste, og Hans sendebud
Kapittel 65: Utnevnelsen og utpekingen av Amir al-Mominin Ali til lederskapet etter Profeten
Kapittel 66: Utnevnelsen og utpekingen av al-Hassan ibn Ali til lederskapet etter Amir al-Mominin Ali
Kapittel 67: Utnevnelsen og utpekingen av al-Husayn ibn Ali (fvmh) til lederskapet etter Imam Hassan (fvmh)
Kapittel 68: Utnevnelsen og utpekingen av Ali ibn al-Husayn (fvmh) til lederskapet etter Imam Hussein (fvmh)
Kapittel 69: Utnevnelsen og utpekingen av Abu Jaffar, Imam al-Bakir, fred være med ham, til lederskapet etter Imam Ali ibn al-Husayn (fvmh)
Kapittel 70: Utnevnelsen og utpekingen av Abu Abdillah, Jaffar ibn Muhammed al-Sadik, fred være med ham, etter Imam Muhammed ibn Ali al-Bakir (fvmh)
Kapittel 71: Utnevnelsen og utpekingen av Abu al-Hassan Mosa, fred være med ham, til lederskapet etter Imam Jaffar al-Sadik, Abu Abdillah, fred være med ham
Kapittel 72: Utnevnelsen og utpekingen av Imam Ali ibn Mosa al-Ridah, Abu al-Hassan, fred være med ham, til lederskapet etter Imam Mosa ibn Jaffar al-Khadhim, Abu al-Hassan, fred være med ham
Kapittel 73: Utnevnelsen og utpekingen av Abu Jaffar, Imam Muhammed ibn Ali al-Jawad, fred være med ham, til lederskapet etter Imam Ali ibn Mosa al-Ridah, fred være med ham
Kapittel 74: Utnevnelsen og utpekingen av Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi, fred være med ham, til lederskapet etter Imam Muhammed ibn Ali al-Jawad, fred være med ham
Kapittel 75: Utnevnelsen og utpekingen av Al-Hassan ibn Ali al-Askari, fred være med ham, til lederskapet etter Abu al-Hassan Ali ibn Muhammed al-Hadi, fred være med ham
Kapittel 76: Utnevnelsen og utpekingen av eiermannen til huset, Imam Mehdi, måtte Allah forhaste hans tilsynekomst, til lederskapet etter Imam Hassan ibn Ali al-Askari, fred være med ham
Kapittel 77: Oversikt over navnene til de som har sett imamen (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst)
Kapittel 78: Forbudet mot å nevne hans navn
Kapittel 79: Unike hadither om okkultasjonen til den tolvte imamen (fvmh)
Kapittel 80: Hemmeligholdelsen av imamen (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst) fra øynene til det offentlige
Kapittel 81: Kriteriene for å skille mellom den falske og den sanne påstanden om å ha rett til lederskapet
Kapittel 82: Det er mislikt å spesifisere en bestemt tid for tilsynekomsten av den tolvte imamen
Kapittel 83: Prøvelse og testing
Kapittel 84: ….
Kapittel 85: Det som angår de som påstår å være imamen, men er ikke kvalifiserte til denne posisjonen, det som angår de som forkaster alle eller noen av imamene og det som angår de som hevder at de som ikke er kvalifiserte til lederskapsposisjonen er imamer
Kapittel 86: Det som angår de som aksepterer Allahs religion uten å akseptere og å godta troen på lederskapet til imamen med autoritet, utvalgt av Allah
Kapittel 87: Det som angår den som dør uten å bekjenne seg til lederskapet av en imam av rettledningens imamer. Dette er en del av de første kapitlene
Kapittel 88: Det som angår den som bekjenner seg til Ahlulbayts lederskap av etterkommerne til Ahlulbayt og det som angår den som forkaster deres lederskap
Kapittel 89: Det som mennesker er pålagt å gjøre ved bortgangen til imamen (fvmh)
Kapittel 90: Når vet imamen at lederskapet er for ham?
Kapittel 91: Det som angår imamenes (fvmh) alder
Kapittel 92: Bare en imam kan vaske en imam under en begravelsesseremoni
Kapittel 93: Imamenes fødsel
Kapittel 94: Skapelsen av imamenes (fvmd) kropp, ånd og hjerter
Kapittel 95: Om underkastelse og muslimenes utmerkelse
Kapittel 96: Etter å ha fullført hajj skal folk møte imamen, spørre ham om religiøse veiledninger, erklære støtte for ham, sverge troskap for ham og uttrykke deres kjærlighet for ham
Kapittel 97: Englene kommer til imamenes hus, passerer igjennom deres møbler og eiendommer, og bringer dem nyheter
Kapittel 98: Jinn kommer til imamene for å spørre om prinsippene til sin religion og om saker som angår dem
Kapittel 99: Når imamene vil overta makten vil de dømme folk som David og hans folk dømte dem. De ber ikke noen om å vitne. Måtte Allahs velsignelse, nåde og tilfredshet være med dem
Kapittel 100: Brønnen til kunnskap kommer fra huset til Muhammeds (måtte Allah velsigne ham og hans familie) familie
Kapittel 101: Det er ingen sannhet med folk annet det som har kommet fra imamene og alt det som ikke har kommet fra dem (fvmd) er falskt
Kapittel 102: Hadithen til Ahlulbayt er vanskelig og komplisert
Kapittel 103: Kapittelet angår Profetens (måtte Allahs velsignelse og fred være med ham og hans familie) befaling om å ønske godt muslimenes imamer, holde seg nær deres gruppe og om hvem de er
Kapittel 104: Imamens rettigheter overfor folket og folkets rettigheter overfor imamen
Kapittel 105: Hele jorden tilhører imamen
Kapittel 106: Imamens væremåte i saker som angår ham personlig, mat, drikke og kledning, når han tar over lederskapet
Kapittel 107: Sjeldne hadither
Kapittel 108: Opplysende punkt hentet fra Koranen om lederskapet til Ahlulbayt (fvmd)
Kapittel 109: Spesielle punkt og omfattende hadither om Wilayah (Ahlulbayts lederskap)
Kapittel 110: Imamene (fvmd) kjenner sine venner og deres saker er overlatt til imamene

• Kapitler om historie

Kapittel 1: Fødselen til profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) og hans bortgang
Kapittel 2: Å føre oppsyn over profetens grav er forbudt
Kapittel 3: Fødselen til Amir al-Mominin (fvmh)
Kapittel 4: Fødselen til Fatima al-Zahra (fvmh)
Kapittel 5: Fødselen til al-Hassan ibn Ali (fvmh)
Kapittel 6: Fødselen til Imam Hussain (fvmh)
Kapittel 7: Fødselen til Ali ibn al-Husayn (fvmh)
Kapittel 8: Fødselen til Abu Jaffar Muhammed ibn Ali (fvmh)
Kapittel 9: Fødselen til Abu Abdillah Jaffar ibn Muhammed (fred være med ham)
Kapittel 10: Fødselen til Abu al-Hassan Musa ibn Jaffar (fred være med ham)
Kapittel 11: Fødselen til Abu al-Hassan al-Ridah (fvmh)
Kapittel 12: Fødselen til Abu Jaffar, Muhammed ibn Ali, den andre (fred være med ham)
Kapittel 13: Fødselen til Abu al-Hassan Ali ibn Muhammed (fred være med ham)
Kapittel 14: Fødselen til Abu Muhammed al-Hassan ibn Ali (fvmh)
Kapittel 15: Fødselen til den som besitter autoriteten (fvmh)
Kapittel 16: Det som er blitt fortalt om de tolv imamene, fred være med dem, og deres utvelgelse til lederskapet
Kapittel 17: Kjennemerker tilskrevet en mann og det er ikke av hans kjennemerker, men det er av kjennemerkene til hans sønner eller barn, så er det som om det er av hans egne kjennemerker
Kapittel 18: Alle imamene (fvmh) gjør etter Allahs, Den Opphøyde, befaling og leder til Ham
Kapittel 19: Å opprettholde gode relasjoner med imamen
Kapittel 20: Fay, an-Anfal, al-Khums, deres regler, og eiendeler og inntekter som man må betale Khums for